Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
138
lượt xem
3
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao)

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao)

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi học kỳ 1. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao). Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao)

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao) được lấy từ BST sau đây:

Câu 1 : (1,5đ). Viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện – nếu có) để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Câu 2 : (1,5đ) Dung dịch A gồm NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,6M. Dung dịch B (gồm HCl 0,04M và H2SO4) có pH = 1. Thêm V ml
dung dịch B vào 100 ml dung dịch A để được dung dịch X có pH bằng 13. (coi thể tích dung dịch X bằng tổng thể tích dung dịch A và
dung dịch B) Tính V. Tính số gam kết tủa sinh ra trong thí nghiệm trên.
Câu 3 : (1đ) Cho Ka của CH3COOH ở 25oC là 1,8x10-5. Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,5M ở 25oC.
Câu 4 : (1đ) Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với oxi là 1,25. Tính %
khối lượng của KNO3 trong hỗn hợp X?
Câu 5 : (1,5đ) Cho dung dịch HNO3 loãng lần lượt tác dụng với: dung dịch Ba(OH)2; kim loại Cu (NO là sản phẩm khử duy nhất).
Viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion thu gọn. Nêu vai trò của HNO3 trong mỗi phản ứng.
Câu 6 : (1,5đ) Khi hoà tan 10,8 gam nhôm vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thì thu được 2,912 lít (đktc) hỗn hợp X (gồm NO,
N2O) và dung dịch Y. Trong dung dịch Y có 91,8 gam muối. Viết các phương trình hoá học và tính thể tích mỗi khí có trong X.
Câu 7 : (1đ). Viết công thức cấu tạo đầy đủ và công thức cấu tạo thu gọn, thu gọn nhất của các chất: etilen (C2H4); etanol
(C2H5OH).
Câu 8 : (1đ). Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O, N) có 46,67%N; 6,67%H về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam X thu được
1,344 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử của X, biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2012 (Chương trình nâng cao) sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản