Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
123
lượt xem
16
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi học kỳ 1? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản) được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Mời quý thầy cô tham khảo:
Nội dung bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản) chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều

I. Phần trắc nghiệm:( 3,0 điểm )
Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p3. Công thức hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất của R lần lượt là:
A. RH3, R2O5. B. RH2, RO.
C. RH5, R2O3. D. RH4, RO2
Câu 2: Mục đích của việc tạo thành liên kết giữa các nguyên tử là:
A. Tạo ra các hợp chất hóa học. C. Tạo ra các hợp chất hữu cơ.
B. Tạo ra các hợp chất vô cơ. D. Đạt được cấu trúc e lớp ngoài cùng giống khí hiếm.
Câu 3: Số oxi hóa của nitơ trong ion ( hoặc hợp chất ): lần lượt là:
A. +6, +4, -2. B. +5, +3, +1. C. -2, +6, +4 D. +4, +4, -2
Câu 4: Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s2 2p6. Cấu hình electron nguyên tử của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là:
A. 1s22s22p4, ô thứ 8 chu kỳ 2, nhóm VIA.
B. 1s22s22p63s13p1, ô thứ 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.
C. 1s22s22p63s2, ô thứ 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.
D. 1s22s22p63s23p1, ô thứ 13 chu kỳ 3, nhóm IIIA.
Câu 5: Cho các nguyên tố sau: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K. Cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại tăng dần:
A. Al, K, Na, Mg. C. K, Na, Mg, Al.
B. Al, Mg, Na, K. D. Na, Mg, Al, K.
Câu 6: Nhóm nguyên tố nào mà hợp chất oxit có hoá trị cao nhất ứng với công thức chung là XO2?
A. Nhóm IA. B. Nhóm VA.
C. Nhóm IIIA. D. Nhóm IVA.

phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản) để xem.
Đồng bộ tài khoản