Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 đề thi

0
176
lượt xem
3
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010 dưới đây:

1/ Nhiệt phân hoàn toàn kẽm nitrat thu chất rắn là:
a NO2 b Zn(NO3)2 c O2 d ZnO
2/ NH3 có tính chất:
a Bazơ mạnh và oxi hoá b Bazơ mạnh và khử
c Bazơ yếu và oxi hoá d Bazơ yếu và khử
3/ Hoà tan hoàn toàn 0,12gam Mg trong 100ml dd HCl 0,2M. pH của dd sau phản ứng:
a 3,00 b 2,00 c 4,00 d 1,00
4/ Axít photphoric và axít nitric đều tác dụng với:
a P b C c Cu d dd NaOH
5/ Cho phương trình hoá học sau: NH3 dư + Cl2 → A + N2. A là:
a NH4Cl b HCl c HClO d N2H4
6/ Đốt cháy hoàn toàn 12gam chất hữu cơ A thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và7,2gam H2O. Công thức đơn giản của A là:
a C2H4O2 b CH2O c C2H6O2 d CH3O
7/ Đốt cháy hoàn toàn 2,2gam chất hữu cơ A thu được 4,4gam CO2 và 1,8gam H2O Hoá hơi 1,1gam A thu thể tích đúng bằng thể tích của 0,4gam O2 cùng điều kiện. CTPT của A là:
a C4H8O2 b CH2O c C2H4O2 d C2H4O
8/ Những chất điện li mạnh:
a NaOH, H2SO4, H3PO4 b H3PO4, NaCl, Ba(OH)2
c H2SiO3, NaCl, BaO d HCl, MgCl2
9/ Nitơ có thể tạo thành từ phản ứng:
a Nhiệt phân AgNO3 b Nhiệt phân NH4NO3
c Đốt NH3 trong oxi có xúc tác Pt d Nhiệt phân NH4NO2
10/ Nitơ có tính chất vật lý:
a Khí, duy trì sự hô hấp b Khí, nặng hơn không khí
c Khí, duy trì sự cháy d Khí, nhẹ hơn không khí
11/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2g P trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với dung dịch NaOH 32% vừa đủ để tạo ra muối Na2HPO4. Khối lượng dung dịch NaOH đã dùng là :
a 150g b 100g c 200g d 50g
12/ Cho 50gam dd H3PO4 49% vào 600ml dd NaOH 1M. Sau phản ứng thu những muối:
a Na2HPO4 và Na3PO4 b Na3PO4
c NaH2PO4 và Na2HPO4 d NaH2PO4
13/ Một dung dịch CuSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 dư cho ra 33,1 gam kết tủa .Tính số mol CuSO4 tham gia phản ứng
a 0,10 mol b 0,010mol c 0,080 mol d 0,120 mol
14/ Những chất điện li mạnh:
a NaOH, H2SO4, H3PO4 b H2SiO3, NaCl, BaO
c H3PO4, NaCl, Ba(OH)2 d HCl, MgCl2
15/ Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào tạo ra 3 oxít:
a Axít nitric đặc và đồng b Axít nitric đặc và bạc
c Axít nitric đặc và cacbon d Axít nitric đặc và lưu huỳnh

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2010 để xem.
Đồng bộ tài khoản