Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 13 đề thi

0
371
lượt xem
10
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013

Nếu như bạn đang tìm tư liệu Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013:

Câu 1: Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO42-, x mol Cl-. Giá trị của x là:
A. 0,015 B. 0,020 C. 0,035 D. 0,01
Câu 2: Trộn 100ml dd H2SO4 1M với 150ml dd NaOH 2M thì dung dịch thu được có pH?
A. 12,6 B. 13,6 C. 13 D. 12,8
Câu 3: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là ( Ka= 1,75. 10-5)
A. 2,55. B. 2,43. C. 2,33. D. 1,77.
Câu 4: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:
A. Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+. B. Ca2+, Cl–, Na+, CO32–.
C. K+, Ba2+, OH–, Cl–. D. Na+, K+, OH–, HCO3–.
Câu 5: Phản ứng sau đang ở trạng thái cân bằng:N2(k)+3H2(k)-><-2NH3(k) ΔH=-92kJ.Tác động không làm thay đổi hằng số cân bằng là;
A. cho chất xúc tác B. Cho thêm H2 C. thay đổi áp suất D. thay đổi nhiệt độ
Câu 6: Cho các ion và các chất được đánh số thứ tự như sau:
1. HCO3- 2. K2CO3 3. H2O 4. Cu(OH)2 5. HPO4- 6. Al2O3 7. NH4Cl 8. HSO3-
Theo Bronsted, các chất và ion lưỡng tính là:
A. 1,2,3 B. 4,5,6 C. 1,3,5,6,8 D. 2,4,6,7
Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. chỉ có kết tủa keo trắng. D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 8. Cho 11g hỗn hợp Al, Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 0,3 mol khí NO ( sản phẩm khử duy nhất ). Thành phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là :
A. 49,1% B. 50,9% C. 36,2% D. 63,8%
Câu 9. Cho 20 ml dung dịch HCl có pH = 4. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dung dịch có pH = 5. Tìm giá trị của x ?
A. 18 ml B. 180 ml C. 100ml D. 90ml.
Câu 10. Cho 1,12 lít khí NH3(đktc) tác dụng với 16 gam CuO nung nóng.Sau phản ứng còn lại chất rắn X(các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Thể tích HCl 0,5 M cần để phản ứng hoàn toàn vớiX là:
A. 500ml B. 600ml C. 250 ml D. 350ml

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học kỳ 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản