Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
433
lượt xem
50
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Bộ đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 dành cho học sinh đang chuẩn bị thi học kỳ 1, giúp các em phát triển tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 dưới đây:

I.LISTENING
II-PRONUNCIATION: (1.0 pt)

Choose the word with the underlined part pronounced differently from that of the others:
Question 5
: A. guitarist B. knowledge C. generous D. village
Question 6: A. honesty B. house C. hat D. horrible
Question 7: A. yellow B. young C. years D. way
Question 8: A. wheel B. now C. wet D. sweet
Question 9: A. house B. help C. hat D. hour

III- GRAMMAR, VOCABULARY AND SPEAKING : (3.0 pts)
Choose the best option
Question 10:
He is a(n)................man. He always helps people without thinking of his own benefit.
A. unselfish B. generous C. friendly D. honest
Question 11: My mother has some shopping …………………… .
A. do B. doing C. to do D. did
Question 12: A : How did the experience affect you ?
B : …………………..
A. It made me study harder. B. I felt bad
C. So did I D. Yes, I liked it very much.
Question 13: Teacher makes us …………..the exercises everyday.
A. do B. did C. doing D. to do
Question 14: Yesterday Trang and I _____________shopping.
A.go B. goes C. went D. gone
Question 15: When he realised that I ________ at him, he ________ away.
A. looked - was turning B. was looking - turned
C. was looking - was turning D. looked - turned

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản