Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
205
lượt xem
42
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Bạn đã có Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản) trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản):

I.LISTENING
II-PRONUNCIATION: (1.0 pt)

Choose the word with the underlined part pronounced differently from that of the others:
Question 5: A. guitarist B. knowledge C. generous D. village
Question 6: A. honesty B. house C. hat D. horrible
Question 7: A. yellow B. young C. years D. way
Question 8: A. wheel B. now C. wet D. sweet
Question 9: A. house B. help C. hat D. hour
III- GRAMMAR, VOCABULARY AND SPEAKING : (3.0 pts)
Choose the best option
Question 10: He is a(n)................man. He always helps people without thinking of his own benefit.
A. unselfish B. generous C. friendly D. honest
Question 11: My mother has some shopping …………………… .
A. do B. doing C. to do D. did
Question 12: A : How did the experience affect you ?
B : …………………..
A. It made me study harder. B. I felt bad
C. So did I D. Yes, I liked it very much.
Question 13: Teacher makes us …………..the exercises everyday.
A. do B. did C. doing D. to do
Question 14: Yesterday Trang and I _____________shopping.
A.go B. goes C. went D. gone
Question 15: When he realised that I ________ at him, he ________ away.
A. looked - was turning B. was looking - turned
C. was looking - was turning D. looked - turned
Question 16: If he came here today I …………........ him a special gift.
A. would have given B. give C. would give D. will give
Question 17: He was accused of _________his ship two months ago.
A. to desert B. desert C. be deserted D. having deserted
Question 18: “ If I were you, I would help that woman”, Mary said to Tom.
A. Mary told Tom if she is Tom she will help that woman.
B. Mary told Tom if she had been Tom, she would have helped that woman.
C. Mary told Tom if she were Tom she would help that woman.
D. Mary said Tom if she were Tom she would help that woman.
Question 19: “You won the competition. Congratulations!”
A. Mary congratulated me with winning the competition.
B. Mary congratulated me about winning the competition
C. Mary congratulated me on winning the competition
D. Mary congratulated me at winning the competition
Question 20: “You didn’t pay attention to what I said “, he said to me.
A. He looked forward to what I said.
B. He accused me of not paying attention to what he said.
C. He thanked me for what I said.
D. He apologized for not paying attention to what I said.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản