Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
200
lượt xem
9
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010

Để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010 dưới đây:

I. Choose the best answer A, B, C, or D (4ms)
Question 1: American students have……vacations than Vietnamese ones.
A. much B. few C. more D. less
Question 2: We……the New Year on January 1 and they do, too.
A. review B. prefer C. take a look at D. celebrate
Question 3: Ba: Would you like to come to my house for dinner?
Nam:
A. Yes, I’d love to. B. Yes, I like. C. No, I don’t know. D. Yes, I do
Question 4: What do you like doing in your free time?
A. It takes me three hours to do my homework.
B. I like playing soccer in my free time.
C. I will spend two hours helping my father on the farm.
D. I go to school by bike.
Question 5: Could you show me the way to the supermarket, please?
A. Go straight ahead. Take the first street on your left. The supermarket is on your right.
B. I can help you.
C. I don’t understand what you are saying.
D. I guess. It’s about 5 kms.
Question 6: How far is it from Hue to Ha Noi?
A. It’s half past six B. Sorry, I don’t know
C. Yes, I’d love to D. It’s about 688 kms
Question 7: My Dad is a/an……He works in a factory forty hours a week.
A. mechanic. B. artist C. engineer D. journalist
Question 8: How many hours a week do you work?
A. I will give her a present. B. I am doing my homework now.
C. I walk to school. D. I work about thirty hours a week.
Question 9: Ha: Will you have a test tomorrow morning?
Nam:
A. No, I do not B. Yes, I will not C. No, I will D. Yes, I will
Question 10: My school is different ………your school.
A. at B. from C. on D. of

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2010 để xem.
Đồng bộ tài khoản