Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
928
lượt xem
47
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011

Với mong muốn giảm bớt áp lực cho các em học sinh, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011. Đây là những đề thi được chọn lọc kỹ càng từ các kỳ thi trước giúp các em biết các dạng đề, làm quen với nhiều dạng bài tập khó. Hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

I/- Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others : ( 1mk )( Chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác những từ khác)
1) a- couch b- machine c- chat d- kitchen
2) a- far b- back c- happy d- family
3) a- advice b- center c- juice d- delicious
4) a- scout b- souvenir c- group d- youth
II/- Choose the best answer.(2 ms)( Chọn đáp án đúng nhất )
5/- How is her new school different ….. her old school ?
a/ from b/ in c/ with d/ and
6/- How old will you be on your ….. birthday ?
a/ with b/ next c/ from d/ and
7/- What ….. awful day! You must be cold, Lan.
a/ in b/ on c/ an d/ a
8/- What is your ….. subject?- I like History. It’s an interesting and important subject.
a/ enjoy b/ like c/ popular d/ favorite
9/- What do you do in ….. ? – Words, verbs, pronouns.
a/ Math b/ Geography c/ Literature d/ English
10/- How ….. do you study in the library after school?
a/ always b/ usually c/ often d/ sometimes
11/- ….. how many hours a day does Hoa do her homework?
a/ From b/ For c/ About d/ At
12/- ….. you show me the way to Ba Den mountain?
a/ Could b/ What c/ Where d/ When
III/- Read the passage carefully and answer the questions below:(2ms)( Đọc kĩ đoạn văn và trả lòi câu hỏi bên dưới)
It’s five o’clock. The students of Quang Trung school come out of their classrooms. Many of them go home. Some other students sit in the cafeteria and wait for their parents. The students take part in many different after-school activities. Some students stay at school and play sports. They change their clothes and play soccer or badminton. Some of them are drinking and chatting each other. Others play video games and… But all of students go home before their dinner.
13/- What time is the students of Quang Trung school come out their classrooms?
14/- Do all of students play sport?
15/- Are some of them drinking and chatting each other?
16/- What do you do after-school?

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản