Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
199
lượt xem
19
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Bạn đã có Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 dưới đây:

I. Choose the underline words in each group that has different pronunciation from the others.(2m)
1 A.cat B.hat C.that D.hate
2 A.mean B.ill C.we D.see
3 A. clear B. wear C. dear D. hear
4 A. fan B. bad C. catch D. wash

II. Give the correct forms of the verbs in parentheses. ( 2 m)
1. He used to (go ) …….……….. fishing
2. I wish I ( live) ………….…….. in a beautiful house
3. They …....….......….just (paint ) .……..…….. the school gate in green
4. He can ( play ) ………….. the piano well
5. Lan wishes she......................…( know) how to mend this shirt.
6. I.............................…(write) to my penpal for three weeks.
7. Trung used….................... (talk) in class last year.
8. What .................... you do…...............( do) last week?

III. Rewrite the following sentences but unchanged their meanings. ( 2ms)
1. “When does your vacation start?” asked she.
-> She asked me ......................................................................................................
2. I don’t have a computer
-> I wish ...............………… ………… ………… ………… ………… ……….
3. She can’t play badminton
-> She wishes ………… ………… ………… ………… ………… ……………
4. “I must come to the party tomorrow” Mai said.
-> Mai said that ………… ………… ………… ………… ………… ………….
IV. Read the passage carefully, then answer the following questions. ( 2ms)
After two hours traveling by bus, Ba and his family reached a big old banyan tree at the entrance to the village. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack.
After the meal, they started to walk into the village for about thirty minutes to visit Ba’s uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank before going home late in the evening. It was an enjoyable day.

Questions:
1. How did Ba and his family get to the village?
……………………………………………………………
2. Where is the banyan tree?
……………………………………………………………
3. What did they see on the mountain?
……………………………………………………………………………...
4.Where did they have their picnic?
…………………………………………………………………………….

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 để xem.
Đồng bộ tài khoản