Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 đề thi

0
284
lượt xem
9
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011

Đề thi học kỳ 2 được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Cho chuỗi pư: FeS + O2 X(r) + Y(k); Y + Br2 + H2O --> HBr + Z
X, Y , Z lần lượt là:
A. FeO, SO2 , H2SO4 B. Fe2O3, SO2, H2SO4
C. Fe2O3, H2S, H2SO4 D. B, C đều đúng
Câu 2: Axit có tính khử mạnh nhất trong dãy HF, HCl, HBr, HI là:
A. HI B. HCl C. HBr D. HF
Câu 3: Ống nghiệm (1) chứa 2 ml dung dịch HCl 1M. Ống nghiệm (2) chứa 2 ml dung dịch H2SO4 1M. Cho Zn dư vào hai dung dịch axít trên thì thể tích khí hiđro thu được từ ống nghiệm (1) và (2) tương ứng là v1 và v2 đo ở cùng một điều kiện. So sánh v1 và v2 ta có:
A. v1 > v2 B. v1 = v2
C. v1 < v2 D. Không so sánh được
Câu 4: Đi từ 150 gam quặng pirit sắt (chứa 70% FeS2) sẽ điều chế được H2SO4 (với hiệu suất 100%) có khối lượng là:
A. 147,4 gam B. 156,8 gam
C. 171,5 gam D. 253,2 gam
Câu 5: Khi cho AlCl3 và dung dịch Na2S, hiện tượng xảy ra là :
A. Có kết tủa Al2S3 B. Có kết tủa sau đó tan
C. Có kết tủa Al(OH)3 D. Không có hiện tượng gì.
Câu 6: Cho 12 gam muối sunfit của kim loại M hóa trị II tan hoàn toàn trong ddHCl thu được 2,24 lit SO2 (đktc), khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng là:
A. 10,10 gam B. 11,10 gam
C. 11,22 gam D. Không xác định được
Câu 7: Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: H2SO4, NaNO3, HCl, Ba(OH)2, thuốc thử đó là:
A. BaCl2 B. HCl
C. Quỳ tím D. BaSO4
Câu 8: Sục từ từ 3,36 lit Cl2¬ (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa: NaBr 1,5M và NaI 2M, các muối và nồng độ của chúng trong dung dịch sau phản ứng là:
A. NaCl 1,5M B. NaCl 3M; NaI 0,5M
C. NaCl 3M; NaBr 0,5M D. Đáp số khác
Câu 9: Cho các dung dịch đựng trong các bình mất nhãn: Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl , thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là:
A. Quì tím B. Quì tím và dung dịch BaCl2
C. Dung dịch BaCl2 D. Tất cả đều được.
Câu 10: Cho 16 gam oxit sắt FexOy tác dụng đủ với 100ml dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 40 gam muối khan. Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 là:
A. 2M B. 3M C. 4M D. 6M

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2011 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản