Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 46 đề thi

0
1.194
lượt xem
5
download
Xem 46 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi học kỳ 2 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. TRẮC NGHIỆM:(5điểm)
1. Cho phản ứng2SO2(k) + O2(k) --> 2SO3(k) ΔH= – 198kJ. Cân bằng chuyển dịch sang phải nếu
A. giảm nhiệt độ thích hợp và giảm áp suất. B. giảm áp suất.
C. giảm nhiệt độ. D. thêm vào SO3.
2. Cho 20,8g hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, thu được 4,48 lít khí (đktc).Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là:
A. 0,5 B. 0,6 C. 0,4 D. 0,8
3. Cho các phản ứng sau:(1) 2SO2 + O2 --> 2SO3 (2) SO2 + 2H2S  3S + 2H2O
(3) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr (4)SO2 +NaOH  NaHSO3. Các phản ứng SO2 có tính khử là:
A. (1),(4) B. (1),(2),(4) C. (1),(3) D. (1),(3),(4)
4. Cho phản ứng sau: A(k) + 2B(k) → AB2(k) .Tốc độ phản ứng: v =k. [A].[B]2 thay đổi như thế nào nếu nồng độ chất A tăng lên 2 lần, còn B giảm 2 lần
A. Tốc độ phản ứng giảm 4 lần B. Tốc độ phản ứng tăng 2 lần
C. Tốc độ phản ứng giảm 2 lần D. Tốc độ phản ứng tăng 4 lần
5. Oxi không phản ứng trực tiếp với :
A. cacbon B. Flo C. Lưu huỳnh D. Nhôm
6. Dung dịch HCl phản ứng được với tất cả các nhóm chất nào sau đây
A. Al(OH)3, Cu, S, Na2CO3 B. Zn, CaO, Al(OH)3, Na2CO3
C. NaCl, H2O, Ca(OH)2, KOH D. CaO, Na2CO3, Al(OH)3,S
7. Cho phản ứng aFe(OH)2+ bH2SO4 đặc--> cFe2(SO4)3 + dSO2+eH2O. Tỉ lệ a:c là:
A. 1:2 B. 2:1 C. 3:1 D. 1:1
8. Phản ứng của clo với dung dịch NaOH ở điều kiện thường xảy ra theo phương trình:
A. Cl2 + NaOH → NaClO + H2O B. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
C. 3Cl2 + 6NaOH → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O D. Cl2 + NaOH → NaCl + H2O
9. Phản ứng nào dưới đây không thể xảy ra:
A. H2Ohơi nóng+F2 B. dung dịch NaI+Br2 C. dung dịch KBr+Cl2 D. dung dịch KBr+I2.
10. Ḥòa tan hết 3,53 g hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg, Al, và Fe trong dung dịch HCl, có 2,352 (l) kh́í hidro thoát ra (đktc) và thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được m (g) hỗn hợp muối khan. Trị số cuả m là:
A. 7,2575 g B. 10,985 g C. 12,405 g D. 11,195 g

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 10 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản