Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 19 đề thi

0
609
lượt xem
26
download
Xem 19 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014, tham khảo Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi học kỳ 2 sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

I-PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (32câu)
01. Trong số các hợp chất sau, chất nào dùng để ngâm xác động vật ?
A. dd CH3COOH B. dd CH3OH C. dd CH3CHO D. dd HCHO
02. Một ancol có chứa 50% khối lượng oxi trong phân tử. Công thức của ancol đó là:
A. C2H6O2 B. CH4O C. C2H6O D. C4H8O
03. Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại
A. anđehit đơn chức no.
B. anđehit đơn chức chứa ba liên kết p trong gốc hiđrocacbon.
C. anđehit đơn chức chứa hai liên kết p trong gốc hiđrocacbon.
D. anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon
04. Khi cho 4,6 gam ancol etylic tác dụng hết với Na dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là (Cho C = 12, H = 1, O = 16)
A. 4,48 lít. B. 1,12 lít. C. 3,36 lít. D. 2,24 lít.
05. Tỷ khối của hỗn hợp khí gồm C3H8 và C4H10 đối với hyđrô là 27,25. Thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp đó là
A. 20% và 80% B. 25% và 75%.
C. 50% và 50% D. 45% và 55%
06. Cho 10,2g hỗn hợp hai anđehit A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 43,2g Ag. Công thức của A, B là:
A. C2H5CHO và C3H7CHO. B. CH3CHO và C2H5CHO.
C. HCHO và CH3CHO. D. Kết quả khác
07. Hợp chất C4H10O có số đồng phân ancol và tổng số đồng phân là:
A. 8 và 8. B. 5 và 10. C. 4 và 7. D. 7 và 8
08. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A. CH2=CH-CH3 B. CH2=CH-CH=CH2 C. C6H5-CH3. D. CH3-CH=CH-CH3.
09. Đốt cháy ancol đơn chức no mạch hở X thì số mol oxi tham gia phản ứng bằng số mol H2O thu được. Công thức của ancol X là
A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H9OH D. CH3OH

Hy vọng rằng BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 11 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản