Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
105
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012. Bao gồm nhiều đề thi học kỳ 2 của các năm học trước nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 2 tới với tâm thế tự tin hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012 dưới đây:

Cho H=1, Be=9, O=16, Na=13, Mg=24, Al=27, S=32, K=39, Ca=40, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Sr=88, Ba=137

Câu 1. Cho 17,6 gam hỗn hợp Cu và Fe có tỷ lệ số mol tương ứng là (1:2) tác dụng vừa đủ với lượng khí Clo. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:
A. 28,25 gam B. 26,83 gam C. 46,00 gam D. 38,90 gam
Câu 2. Công đoạn nào sau đây cho biết đó là quá trình luyện thép:
A. Điện phân dung dịch muối sắt (III).
B. Khử hợp chất kim loại thành kim loại tự do.
C. Khử quặng sắt thành sắt tự do.
D. Oxi hóa tạp chất trong gang thành oxit rồi chuyển thành xỉ.
Câu 3. Cho Ba(OH)2 lần lượt vào từng dung dịch sau đến dư: Na2SO4, NH4Cl, AlCl3, Cu(NO3)2, NaHCO3. Số trường hợp thu được kết tủa là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4. Khi điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Khối lượng kim loại đồng giải phóng ở catot là:
A. 5,969g B. 7,950g C. 5,575g D. 7,590g
Câu 5. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng . Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. 8 B. 5 C. 7 D. 6
Câu 6. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch:
A. AlCl3. B. HCl. C. AgNO3. D. CuSO4.
Câu 7. Để phân biệt các dd hóa chất riêng biệt: NaCl, FeCl3, NH4Cl, (NH4)2CO3, AlCl3 người ta có thể dùng kim loại nào sau:
A. Na B. K C. Mg D. Ba
Câu 8. Cho m gam Mg tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 thu được 3,36 lít hỗn hợp hai khí NO và N2 (đktc) với khối lượng 4,4 gam. Giá trị m là:
A. 9,6 B. 6,6 C. 4,8 D. 7,2
Câu 9. Trộn 200 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,2M với 300 ml dung dịch chứa HCl 0,05M và H2SO4 0,025M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là:
A. 1 B. 13 C. 12 D. 2
Câu 10. Cho 4,4g hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) thuộc hai chu kỳ liên tiếpnhau trong bảng hệ thống tuần hoàn tác dụng với dung dịch HCl dư cho 3,36 lit khí hiđro (ở đktc). Hai kim loại đó là:
A. Ca và Sr. B. Sr và Ba. C. Be và Mg. D. Mg và Ca.
 

Hãy xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2012. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản