Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 20 đề thi

0
623
lượt xem
39
download
Xem 20 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013
Mô tả bộ sưu tập

Hãy tham khảo BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013 và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013

Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013
Tóm tắt nội dung

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1 :
Hãy cho biết các chất sau đây chất nào thuộc hợp chất oxit, axit, bazơ, muối : CO2, MgCl2, NaOH ,H2SO4.
Câu 2:
Cho các chất sau : Na, CaO, S. Hãy cho biết chất nào tác dụng với :
a) Oxi
b) Nước .
Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có .
Câu 3:
Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 72 gam NaCl trong 200 gam nước thì được dung dịch bão hòa .
Câu 4 :
Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan 15 gam HCl vào 45 gam nước .
Câu 5 :
Hòa tan hết 5,6 gam Fe cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl .
a) Tính thể tích khí H2 thoát ra(đktc) .
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng .
c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng .
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học kỳ 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản