Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
53
lượt xem
1
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Sinh học nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011 được thư viện eLib.vn tổng hợp dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011:

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Hãy điền vào khung đáp án lựa chọn đúng nhất
Câu 1:
Hình thức sinh sản hữu tính có ở nhóm sinh vật nào sau đây :
A. vi khuẩn ,xạ khuẩn B. nấm,tảo,động vật nguyên sinh
C. Vi khuẩn,nấm,tảo,động vật nguyên sinh D. Vi khuẩn,nấm tảo
Câu 2: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbXY ,Giảm phân bình thường ,thực tế cho mấy loại tinh trùng :
A. 8 B. 4 C. 2 D. 6
Câu 3: Đa số vi sinh vật gây bệnh đều có nhiệt độ sinh trưởng tối ưu là :
A. 55- 60 B. 30-55 C. 20 – 30 D. 20- 40
Câu 4: Loài cà chua có bộ NST 2n = 24.Nếu 1 tế bào của loài nguyên phân thì số NST ,Cromatic và tâm động có trong mỗi tế bào con lần lượt là 
A. 24, 24 và 24 B. 24, 48 và 24 C. 24, O và 24 D. 12, 24 và 24
Câu 5: Khi làm sữa chua, sau thời gian ủ,dung dịch chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái đặc sệt là do:
A. Prô têin trong sữa biến tính đông lại B. Vi khuẩn lactic chết
C. Axit lactic kết tủa D. Đường trong sữa keo lại
Câu 6: Phân bào nguyên nhiễm chỉ xuất hiện ở nhóm tế bào nào sau đây:
A. Tế bào sinh tinh ,phagơ B. Tế bào lá cây ,vi khuẩn
C. Tế bào sinh trứng,vi khuẩn D. Tế bào rễ,tế bào lá
Câu 7: Hình thức sinh sản chủ yếu ở sinh vật nhân sơ :
A. Giảm phân B. Nhân lên trong tế bào chủ
C. Nguyên phân D. Phân đôi(trực phân)
Câu 8: Trong nuôi cấy liên tục ,quần thể vi khuẩn KHÔNG trải qua nhóm pha nào sau đây:
A. Pha lũy thừa,pha cân bằng B. Pha cân bằng,pha lũy thừa,pha tiềm phát
C. Pha tiềm phát,pha cân bằng D. Pha tiềm phát,pha cân bằng,pha suy vong
Câu 9: Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực
Câu 10: Vi khuẩn lactic dinh dưỡng theo kiểu :
A. Quang tự dưỡng B. Hóa dị dưỡng C. Hóa tự dưỡng D. Quang dị dưỡng
 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2011 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản