Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
145
lượt xem
5
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012

Nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, chúng tôi đã tổng hợp đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012. Mời các em học sinh tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của đề thi đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012:

Câu 1. Cây có thụ tinh kép là:
A. Vạn tuế B. Lúa C. Thông D. Dương xỉ
Câu 2. Nhận xét nào sau đây chính xác:
A. Những loài có lột xác thì phát triển qua biến thái.
B. Sự ra hoa của cây không chỉ phụ thuộc vào độ tuổi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác .
C. Sự ra hoa của cây chỉ phụ thuộc vào độ tuổi
D. Những loài phát triển qua biến thái thì phải lột xác
Câu 3. Tế bào nội nhũ có số lượng NST là:
A. n B. 4n C. 3n D. 2n
Câu 4. Thiếu hooc môn nào sau đây cơ thể không phát triển bình thường, nòng nọc không biến thái thành ếch, người không rụng đuôi.....
A. Ơstrôgen B. Tirôxin C. Hooc môn sinh trưởng D. Testôtterôn
Câu 5. Hoocmôn gây lột xác và ức chế biến sâu thành nhộng và bướm là:
A. Tirôxin B. Ecđixơn C. Hooc môn sinh trưởng D. Juvenin
Câu 6. Hạt có nội nhũ là:
A. Ngô B. Mít C. Xoài D. Khế
Câu 7. Điểm không phải là ưu điểm của sinh sản hữu tính là:
A. Tạo sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình là nguyên liệu của tiến hóa và chọn giống.
B. Có sự trao đổi vốn gen giữa hai cá thể.
C. Khi môi trường thay đổi không gây chết hàng loạt
D. Có lợi trong điều kiện mật độ cá thể thấp nên không có sự cạnh tranh con cái.
Câu 8. Loài phát triển qua biến thái là:
A. Ve sầu B. Cua C. Rắn D. Tôm
Câu 9. Tirôxin được sinh ra ở:
A. Tuyến sinh dục B. Tuyến thượng thận C. Tuyến giáp D. Tuyến yên
Câu 10. Loài nào sau đây đẻ trứng:
A. Cá heo B. Chuột C. Căng-ku-ru D. Thú mỏ vịt

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi này hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Sinh học lớp 11 năm 2012. Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản