Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi học kỳ 2, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Pronunciation: Khoanh tròn từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại: (1ms)
Câu 1: A. cooked B. stopped C. watered D. finished
Câu 2: A. share B. atmosphere C. care D. everywhere
Câu 3: A. floor B. usually C. casual D. poor
Câu 4: A. championship B. school C. chemistry D. Christmas
II. Grammar and vocabulary: Chọn đáp án tốt nhất: (4ms)
Câu 5: They were sent to a local………right after their parents' death.
A. prison B. hospital C. park D. orphanage
Câu 6: My son didn't go to the theatre .......he was 16 years old.
A. since B. for C. after D. until
Câu 7: She has two girls and ……… boy. ……… girls are in their class at school.
A. a-a B. the-the C. a-the D. an-an
Câu 8: If my grandfather ….………..still alive, he would be a hun¬dred today.
A. is B. was C. were D. had been
Câu 9: She often goes to the library ...................... books.
A. to borrow B. borrows C. borrow D. borrowing
Câu 10: I’m quite ……………… about my new job.
A. excite B. exciting C. to excise D. excited
Câu 11: The bridge ……………………since 1995.
A. has built B. has been built C. built D. was built
Câu 12: There weren’t any chairs…………on, so we all had to sit on the floor.
A. sitting B. sat C. sits D. to sit
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản