Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
102
lượt xem
4
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi học kỳ 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Question 1: A. removed B. washed C. hoped D. missed
Question 2: A. books B. tables C. roots D. roofs
Question 3: A Feat B Meat C Nuclear D Heat
Question 4: A men B let C pretty D went
Question 5: A. lose B. women C. prove D. movie

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 6 to 10.
I was born in Newcastle, a city in the North East of England. Newcastle is on the bank of the River Tyne. It is quite big, with a population of about 200,000 people. There is a cathedral and a university. There are five bridges over the River Tyne, which link Newcastle to the next town, Gateshead, where there is one of the biggest shopping centres in the world. A few years ago, the main industries were shipbuilding and coalmining, but now the chemical and soap industries are important.
I moved to London ten years ago but I often return to Newcastle. I miss the people, who are very friendly, and I miss the beautiful countryside near the city, where there are so many hills and streams.
Question 6. Newcastle is ............................ .
A. a city near the North East of England B. a small town in England
C. a city in the North East of England D. a city in the North of England
Question 7. The population of Newcastle is .................... .
A. 200,000 people B. much less than 200,000 people
C. much more than 200,000 people D. about 200,000 people
Question 8. Gateshead has one of ................................ in the world.
A. the largest rivers B. the most important shipbuilding industries
C. the most beautiful countryside D. the biggest shopping centres
Question 9. According to the passage, the writer ...................... .
A. is still living in Newcastle B. has never returned to Newcastle
C. doesn't live in Newcastle any more D. has come back to live in Newcastle
Question 10. Which of the following is NOT true about Newcastle?
A. Its people are friendly. B. Its main industry now is shipbuilding.
C. It has a cathedral and a university. D. It is next to Gateshead.

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2011 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản