Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
653
lượt xem
90
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Dưới đây là bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest
1. A. Portugal B. psychology C. Spain D. person
2.A. concerned B. passed C. managed D. preserved
3.A. thousand B. relatives C. newspaper D. transfer
Circle the word whose stress is placed differently from that of the rest.
4. A. classify B. organize C. occupy D. admire
5. A. regularly B. successful C. accompany D. variety
Choose the best option to complete these following sentences
6. She is the famous writer______ books I always enjoy reading.
A. who B. that C. whose D. whom
7. My mind has been too occupied with the coming examinations.
A. tired B. excited C. busy D. bored
8. The Asian games are held for the______ of developing intercultural knowledge.
A. objective B. purpose C. aim D. target
9. All fossil fuels are ______ resources that cannot be replaced after use.
A. non-renewable B. renewable C. available D. unlimited
10. The hotel in which we are staying is neither spacious ________.
A. or comfortable B. nor comfortable C. or comfort D. nor comfort
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản