Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 19 đề thi

0
366
lượt xem
5
download
Xem 19 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi học kỳ 2. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 được lấy từ BST sau đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions .
Question 1: I have never eaten this kind of fruit before.
A. I have eaten this kind of fruit for a long time.
B. This is the first time I have eaten this kind of fruit.
C. This is the last time I have eaten this kind of fruit.
D. I last ate this kind of fruit a long time ago.
Question 2: He didn’t hurry so he missed the plane.
A. He missed the plane because he hurried.
B. If he had hurried, he might catch the plane.
C. If he had hurried, he could have caught the plane.
D. If he had hurried, he wouldn’t miss the plane.
Question 3: Tom's garden is not as large as Bill's.
A. Bill's garden is less large than Tom's.
B. Bill's garden is as small as Tom's.
C. Bill's garden is larger than Tom's.
D. Bill's garden is the largest of the two.
Question 4: People say that he is a talented actor.
A. He is said that he is a talented actor.
B. He is said to be a talented actor.
C. People are said that he is a talented actor.
D. It is said that he is to be a talented actor.
Question 5: “ If I were you, I would do morning exercise regularly,” said John.
A. John advised me to do morning exercise regularly.
B. John congratulated me on doing morning exercise regularly.
C. John asked me to do morning exercise regularly.
D. John insisted me on doing morning exercise regularly.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each of the following questions .
Question 6: A. rights B. politics C. nations D. beliefs
Question 7: A. allowed B. appalled C. considered D. suited
Question 8: A. begin B. women C. men D. female


 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản