Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
295
lượt xem
34
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Với bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 dưới đây:

I. Chọn và khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)
Eg:……….. is your name ?
A. How B. What C. Where
1. …………….this my book? –Yes, it is.
A. Are B. Am C. Is
2. ………….. is my brother.
A. He B. She C . You
3. Stand ……….. , please
A. up B. in C . down
4 .I am fine , ……….you .
A. thanks B . thank C.good
5. Sit ………….. , please
A. up B. down C. on
6. …………. is Lan.
A. She B. He C. You
II. Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống của các từ:(2m)
Eg: This is my br…th…r.
1.It’s a c…ss…tte.
2.This is my m…th…r.
3.She is pr…t…y.
4.Do hom…wo...k.
III.Nối tranh với câu mệnh lệnh tương ứng:(2m)

IV. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh:(3m)
Eg: what / name / is / your?
……….What is your name?..........
1. name / my / is / Lan. 4. color / it / what /is?

………………………………………………………………………... …………………………………………………………..
2. she / my / is / baby / sister. 5. blue / this / a / is / book.

……………………………………………………………………….... ………………………………………………………….
3. is / he / tall. 6. don’t / mess / a / make.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản