Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 13 đề thi

0
597
lượt xem
44
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Thư viện eLib, xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn vào 1 từ khác với những từ còn lại.
1. A. kitchen B. bedroom C. bed D. livingroom
2. A. behind B. door C. next to D. on
3. A. sing B. dance C. play D. bathtub
4. A. teacher B. door C. window D. table
5. A. his B. my C. her D. they
6. A. am B. is C. are D. can
7. A. spider B. dog C. desk D. rabbit
8. A. teacher B. mother C. father D. grandfather
II. (5đ) Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
1. There a book next to the table.
A. am B. is C. are D. can
2. There are in front of the bed.
A. book B. chair C. lamps D. sofa
3. What is telephone number ? It is 0563870238.
A. your B. you C. they D. we
4. Lan can sing a song she can’t dance.
A. and B. or C. the D. but
5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is .
A. not B. no C. nor D. and
6. There are books the table.
A. a B. an C. under D. this
7. Is there a window behind the bed? Yes, is.
A. they B. this C. those D. there
8. I can find my book.
A. no B. do C. are D. not
9. Look at . She can draw a picture.
A. him B. her C. we D. me
10. I can ride a bicycle but I ride a pony.
A. can B. do C. isn’t D. can’t
III. (3đ) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1. Can she speak English?
A. No, he cannot B. Yes, she can
C. Yes, she do D. No, she doesn’t
2. Where do you live ?
A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh
C. We live in Hanoi D. Yes, I do
3. What’s wrong, Lan?
A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks
C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan
4. Are there cats next to the chair ?
A. Yes, there are B. No, there are
C. Yes, there is D. No, there isn’t
5. What is his name ?
A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s Nam
C. He is nine year old D. He is fine
6. What can you do?
A. I’m fine B. It’s a ruler
C. I’m Lan D. I can speak English
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2010 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản