Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 đề thi

0
417
lượt xem
45
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012

Bổ sung ngay vào bộ tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và ôn tập kiến thức. Hi vọng, đề thi này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4pts)
1. Circle the odd one out (2pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A,B,C hoặc D.
1. A. summer B. winter C. autumn D. seasons
2. A. train B. bus C. plane D. book
3. A. tomorrow B. next week C. yesterday D. next Sunday
4. A. turn right B. turn left C. museum D. go straight ahead
5. A. singer B. player C. sister D. farmer
2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2pts):
(Nối câu hỏi ở cột A với các câu trả lời thích hợp ở cột B, bằng cách viết vào phần đáp án Answers)

1. What are you going to do tonight? a. I have a headache. 1 -
2. What did you do last weekend? b. I usually go skiing. 2 -
3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 3 -
4. Where is the museum? d. I went to the zoo. 4 -
5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. 5 -

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6pts)
3. Reorder the words to make the sentences (2 pts): Sắp xếp các từ sau thành câu đúng
1. wrote / last weekend / I / a letter.
→ ………………………………………………………………………………..…
2. a doctor / should / You / see
→……………………………………………………………………………..…..
3. going / to / tomorrow / are / what / you / do?
→……………………………………………………………………………….…..?
4. is / Where / zoo / the ?
→……………………………………..…………………………………………...?
5. like / weather / in / summer / What’s / the ?
→……………………………………..…………………………………………...?
4. Complete the dialogue with suitable word. (2points) Điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống .
A: What are you going to do __________ weekend ?
B: We are going ____________ visit Ha Long Bay.
A: How __________ is it from here ?
B: It's about 90 kilometres.
A: How are you going there ?
B: ______________ bus .
 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2012 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản