Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 đề thi

0
1.018
lượt xem
72
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )
1. A. visiting B. watching C. taking D. were
2. A. photo B. bought C. flew D. sang
3. A. sunny B. weather C. rainy D. windy
4. A. leg B. toothache C. cold D. headache
II. Choose the best answer to complete the following sentences: ( 4 ms )
5. Linda her homework now.
A. is doing B. does C. did D. doing
6. She camping last summer.
A. went B. is going C. go D. goes
7. Alan a letter to his new pen friend at the moment.
A. writes B. is writing C. wrote D. writing
8. She always to school by bike.
A. went B. is going C. go D. goes
9. Lili a letter to her new pen friend yesterday.
A. write B. writing C. writes D. wrote
10. Alan should because he has a fever.
A. go to an engineer B. go to a farmer C. go to the doctor D. go swimming
11. Are you going TV this evening?
A. watch B. watching C. to watch D. watched
12. Linda going to visit her friends next weekend.
A. was B. is C. ’s D. B&C
III. Reorder the words to make sentences: ( 2 ms )
13. going/I/school/am/by bike/next Monday/to.
@ .........................................................................
14. often/We/go/in/swimming/summer
@ .........................................................................
15. weekend/ did /go/ Where/ you/last?
@ .........................................................................
16. visit/going/She/is/her/tomorrow/friends/to.
@ .........................................................................
IV. Read the passage and then do the tasts that follow: (2 ms )
Next weekend Tom and his friends are going to visit Do Son. They are going to travel by bus. They’re going to stay in a hotel and enjoy seafood there. The next day, they are going to go swimming and take a lot of photos. They are going to buy their families some interesting souvenirs
17. How are they going to travel?
@ .........................................................................
18. Where are they going to stay?
@ .........................................................................
19. Are they going to go swimming?
@ .........................................................................
20. What are they going to buy?
@ .........................................................................
 

Hy vọng rằng BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản