Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
67
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010 với nhiều đề thi học kỳ 2 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I/ Viết 4 tính từ chỉ về thời tiết ( 1đ)
1…………….. ; 2…………….. ; 3………………. ; 4………………..
II/ Chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành các câu sau ( 3đ)
1. ( Let's / Why don't we / What about ) listen to music ?
2. ( How / How often / How long ) are you going to stay in Hue ? - For a week .
3. Nam is ( do / does / doing ) his homework at the moment.
4. What are you going to do ( on / in / to ) the weekend ?
5. John is from the USA . He speaks ( American / English / French ) .
6. Nam is ( tall / taller / the tallest ) than Ba .
7. It is always very cold here in the ( summer / spring / winter ) .
8. There isn't ( some / a / any ) water in the bottle .
9. I'd like a ( tube / bowl / box ) of toothpaste , please .
10. Tomatoes, lettuce and potatoes are ( fruit / vegetables / drinks ) .
11. I am ( hungry / full / thirsty ) . I want some bread .
12. Tìm một từ hay một cụm từ chưa đúng:
Would you like go to the movie theater with us tonight ?
III/ Hoàn tất đọan văn với những từ cho sẵn trong khung (1đ).
beach swimming walking favorite colors a lot
My (1) ___________ season is the fall. I like ( 2) ____________ , so I walk in the park near my house every morning . I like the (3)____________ of the trees in the fall - brown, yellow , orange and red .
I love summer, too. It is always hot in my country . I go (4) ___________every day, and I like going out with my friends in the evening . I don't often stay at home in the summer .

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2010 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản