Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
173
lượt xem
5
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Choose the best answer A, B, C or D: (3ms)
1. Phanxipang is the …………………..mountain in Viet Nam.
A. high B. highest C. highhest D. higher
2. …………………are Nam and Hoa going to stay in HaNoi Capital? - For one week.
A. How B. How long C. How often D. How far
3. Nam is going to bring his………………..and take some photos.
A. drink B. food C. book D. camera
4. There are ……………………fruit trees in the garden.
A. a little B. lot of C. a lots of D. a few
5. There aren’t …………………..bananas in the fridge.
A. any B. some C. a D. an
6. Susan is from Great Britain. She is …………………… She speaks English.
A. British B. French C. Japanese D. Chinese
7. My mother is very busy so I go to the market…………………her.
A. for B. by C. with D. up
8. When it is …………………….in the fall, we always go fishing.
A. hot B. cold C. warm D. cool
9. What about................................to Vung Tau Beach this weekend?
A. go B. to go C. goes D. going
10. There are not any ………………………………….in Vietnam.
A. oceans B. deserts C. lakes D. rivers
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản