Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 đề thi

0
125
lượt xem
9
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 được chọn lọc kỹ càng từ năm thi 2012, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 dưới đây:

Question I. Choose the word which is pronounced different from the others:(1pts)
1. A. rehearse B. household C. hour D. horrible
2. A. relax B. snack C. atlas D. education
3. A. calculator B. celebration C. collector D. comic
4. A. experiments B. coops C. apartments D. dishwashers
Question II. Choose the best answers among A, B, C or D: (3pts)
1. .................... is it from your house to school? - About one kilometer.
A. Where B. How C. How far D. What
2. My mother .......... back soon .
A. will come B. come C. comes D. coming
3. When is your ................ ?
A. date of birth B. birthday C. day D. birth
4. Oh, ......................... a modern house!
A. What B. Where C. How D. When
5. Her house is the …………… in my neighborhood.
A. more beautiful B. beautifier C. most beautiful D. beautifulest
6. Mr. Long is a ................... . He takes care of sick people.
A. teacher B. farmer C. journalist D. doctor
7. Hoa ……... her Physics ………… 8.40 on Mondays.
A. have/on B. has/on C. haves/at D. has/at
8. In.................................................., we do some experiments.
A. Math B. History C. Chemistry D. English
9. It’s 8.45 now. What ……… Lan ………….. ?
A. is / studying B. does / study C. do / study D. are / studying
10. …………do you study in the library? - I usually go there.
A. What B. Where C. What times D. How often
 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản