Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 15 đề thi

0
189
lượt xem
7
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện học kỳ 2, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

I/ Pronunciation ( 1m )
A/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.( 0,5m )
3/ A . minimize B . recycle C . natural D . damage
4/ A . mixture B . wonder C . perform D .heritage
II/ Choose the best option( A , B , C , or D ).( 1,5 ms )
B/ Choose the 1/ A. arrive B. sight C . island D . prison
2/ A . mount B . tour C . cloud D . house
word whose tress pattern is not the same as the others (0,5m)
5/ I don’t know how ____ the game.
A. playing B. to play C. played D. can I play
6/ ____ is used to check one’s eyesight.
A. Eyeglass B. Eye- shade C. Eyepiece D. Eyechart
7/ Millions of Christmas cards___ every year.
A. were sent B. send C. is sending D. are sent
8/ She arrived early _____ order to get a good seat.
A. on B. at C. in D. into
9/ _____ means not buying products which are overpackaged.
A. Reduce B. Reuse C. Recycle D. Repeat
10/ Vietnam is a _______ country .
A. rice- exported B. rice- export C. rice- exporting D. export-rice
III/ Put the verbs in brackets in the correct forms or tenses.(1,5ms)
1/ When he came, I ( listen )___________ to music.
2/ Would you mind ( travel) __________ around HCM city ?
3/ Tam ( already know ) _____________ my mother .
4/ The house ( build ) _____________ over fifty years ago .
5/ He decided ( go ) __________ to the bookstore.
6/ He said that he ( be) ________ a plumber.
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản