Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 90 đề thi

0
1.752
lượt xem
42
download
Xem 90 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013

Kì thi học kỳ 2 là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 dành cho các em tham khảo, giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 dưới đây:

Choose the best answer
1. A. who B. what C. when D. where
2. A. giant B. empire C. tribal D. situate
3. A. happened B. pleased C. helped D. tried
4. A. promise B. household C. buffalo D. volcano
5. That test is …….. tomorrow.
A. going done B. go done C. going to be done D. going to be doing
6. An ……... contest will be hold at Le Hong Phong School next Saturday.
A. English – speaking B. English – spoken
C. speaking – English D. speak – English
7. He …… that he was an engineer.
A. said B. told C. spoke D. talked
8. They showed me where ……… tickets.
A. get B. got C. to get D. getting
9. The microwave is a very useful ………..
A. development B. invention C. preparation D. description
10. ……. is a piece of land that is surrounded by water.
A. Sea level B. Cave C. Bay D. Island
11. Have you ………… how much the tickets cost?
A. found out B. showed around C. turned out D. brought out
12. My manager was out when she called.
A. busy B. not in somebody’s place of work
C. going abroad D. having a business meeting
13. How long did the journey …………?
A. be B. have C. take D. spend
14. Do you mind ………. a little slowly? I didn’t catch what you said.
A. speaking B. speak C. speaks D. to speak
15. It is …….. to answer that question; no one can.
A. possible B. possibly C. impossibly D. impossible

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản