Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 26 đề thi

0
467
lượt xem
45
download
Xem 26 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I /. Chọn từ thích hợp nhất (3điểm)
1/. Rice.......................... by the farmer.
a. grow b. grows c.grew d. is grown
2/. Could you held me please ?
a. No, thank you b. Sure c. Yes,please d. I'm glad
3/. Would you mind if I ……a photo.
a. take b. took c. taking d. to take
4/. Mount Rush more can be……from more than 100 kilometers
a. see b. saw c. seen d. been seen
5/. They asked me ……a driving licence.
a. if I have b. whether I have c. if I had d. whether I have had
6/. When Nam won the race, the crowd ………………..
a.to cheer b. cheer c. was cheering d. cheered
II. Đọc đoạn văn sau (2,5 đ ):
Last week ,while on vacation in DaLat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they dedided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe.After hiring the canoe,the family climbed in and paddled out to the middle of the lake.Unfortunately,dark clouds soon appeared and it began to rain.The wind started to blow and the rain became heavier. The canoe move up and down the water.Shannaon dropped her paddle.The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water. A boat appeared and rescued them. The family was very lucky.
*A.True (T) or False (F).Then correct the False sentences:
1. The Browns had quite an adventure last month.
…………………………………………………………………….
2. They dedided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe.
.....................................................................................................
3 The family was very unlucky.
.................................................................................................................
*B. Answer the question:
1. What did Shannon drop?
................................................................................................
2. How was the family?
.......................................................................................................
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản