Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
107
lượt xem
11
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện học kỳ 2, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Listen to the passage and answer the questions below. (2.5 points)
1. Is the Moon cake festival also called Mid August festival?
………………………………………………………………..
2. What do children often eat on that day?
………………………………………………………………..
3. What do children enjoy carrying on that day?
………………………………………………………………..
4. Does the moon shine the most brightly on the night of the Moon
Cake Festival?
………………………………………………………………..
5. Where are tables placed when the moon rises?
………………………………………………………………..
II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences. (2.5 points)
1. I suggest ________ up the beach.
A. to clean B. clean C. cleaning D. cleaned
2. My parents saw me ________ at the railway station.
A. off B. up C. for. D. on
3. Where ________ you go if you have a car?
A. will B. would C. did D. do
4. We feel very________ today.
A. excited B. exciting C. excite D. to excite
5. Where are the photos ________ were taken at the Christmas party?
A. whom B. which C. who D. whose
6. We are saving money ________ we want to buy a new house.
A. so B. and C. because D. but
7. He loves his parents very much and wants them to be ________.
A. happy B. happily C. happiness. D. happiest
8. Don't worry, everything is ________ control.
A. in B. under C. on. D. upon
9. Nguyen Du was a famous ________ in Viet Nam.
A. musician B. poet C. designer D. singer
10. He wishes he________ English well.
A. learn B. will learn C. learnt D. have learnt

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản