Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 44 đề thi

0
1.061
lượt xem
10
download
Xem 44 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Đề thi học kỳ 2 được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I.Tìm từ có cách phát âm khác.
1/ A. amount B. sound C. south D. countriside
2/ A. jeans B. peace C. wear D. mean
3/ A. must B. compulsory C. instruction D. unit
4/ A. climate B. unique C. minority D. climb
II. Chọn đáp án đúng : A, B, C, hoặc D
1, You haven’t sent any e-mails to your friend, .............. you ?
A. have B. do C. don’t D. haven’t
2. She used to............. alot of candy when she was small.
A.to eat B. ate C. to eat D. eat
3. Most of the students are............... to pass the exam.
A. good enough B. enough good C. too good D. so good
4/ I wish I............... him, but I don’t.
A. am liking B. was liking C. liked D. will like
5/ If the weather............. fine tomorrow, we will go on a picnic.
A. will be B. is c. is going d. has been
6/ I don’t have a computer at home.............. I can’t get access to the Internet.
A. However B. so C. although D. but
7/ I’m looking forward............. from you.
A. hear B. hearing C. to hear D. to hearing
8/ We couldn’t go on a picnic as planned.............. It was raining hard.
A. however B. but C. because D. so
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản