Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 14 đề thi

0
658
lượt xem
56
download
Xem 14 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Tuyển tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014:

I. Chọn một từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại: (1 điểm)
1. A. windy B. city C. happy D. sky
2. A. arrive B. sight C. island D. prison
II. Chọn câu trả lời đúng để hoàn chỉnh các câu sau: (3 điểm)

1. I like reading books .........tell about peoples and their cultures.
A. which B. whom C. whose D. who
2. I suggest ............... money for the poor people in our neighborhood.
A. save B. to save C. saving D. saved
3. His hobbies are playing soccer ....................... collecting stamps.
A. and B. but C. however D. although
4. A(n)_____ is a very heavy fall of snow, usually with a strong wind.
A. snowstorm B. earthquake C. volcano D. typhoon
5. Passover is …………. in Israel and by all Jewish people.
A. celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebration
6. If he were rich, he ……………… around the world.
A. will travel B. would travel C. can travel D. travel
III. Nối mỗi cặp câu sau, sử dụng Đại từ quan hệ (who, whom, which, that) (2 điểm)
1. Tet is a festival. Tet occurs in late January or early February.
………………………………………………………………………………………………………………..
2. My uncle is the man. He is sitting in an armchair.
………………………………………………………………………………………………………………..
3. The girl is my sister. She is wearing a blue dress.
………………………………………………………………………………………………………………..
4. Vietnam is in south – east Asia. Vietnam exports rice.
………………………………………………………………………………………………

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản