Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 55 đề thi

0
1.714
lượt xem
87
download
Xem 55 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013
Mô tả bộ sưu tập

Chuẩn bị cho các kỳ thi học kỳ 2 sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp bộ Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao.

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013
Tóm tắt nội dung

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

A. Trắc nghiệm: (2đ)
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức ?
a. (-xy2). b. -2x3y. x2y c. d. -
Câu 2: Giá trị của biểu thức M = -2x2 – 5x + 1 tại x = 2 là:
a. -17 b. -19 c. 19 d. Một kết quả khác
Câu 3: Cho ABC có , . So sánh náo sau đây là đúng:
a. AB > BC > AC b. BC > AB > AC c. AB > AC > BC d. BC > AC > AB
Câu 4: Bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác ?
a. 3cm, 4cm; 5cm b. 6cm; 9cm; 12cm c. 2cm; 4cm; 6cm d. 5cm; 8cm; 10cm

B. Tự luận: (8đ)
Câu 1
(1đ) Tính tích và tìm bậc của đơn thức.
A= ; B=
Câu 2 (1,5đ) : Cho đa thức
P(x) = x4 + 2x2 + 1; Q(x) = x4 + 4x3 + 2x2 – 4x + 1;
a) Tính P(x) + Q(x), P(x) – Q( x).
b) Tính : P(–1); Q(–2).
Câu 3 (1,5đ) Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của các học sinh nữ trong một lớp được ghi lại trong bảng sau:
5 6 8 7 6 9 8 10 9 7 8 8 7 4 9 5 6 8 9 10 8 6 5 10 9 8
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Cây 4 (3đ): Cho ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.
a)  Chứng minh : ABM = ACM
b) Từ M vẽ MH AB và MK AC. Chứng minh BH = CK
c) Từ B vẽ BP AC, BP cắt MH tại I. Chứng minh IBM cân.
Câu 5 (1đ)
a) Tìm nghiệm của đa thức x2 – 5x
b) Chứng minh đa thức f(x) = x2 – x + 1 không có nghiệm. 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản