Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 10 đề thi

0
262
lượt xem
0
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013. Bao gồm các đề thi học kỳ 2 của các năm học trước nhằm giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, bài tập trong thi học kỳ. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp các em học ôn tập có hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013:

I. PHẦN CHUNG (24 câu, từ câu 1 đến câu 24)
Câu 1: Trong phản ứng D + D T + p, biết khối lượng mD = 2,0136 u, mT =3,016 u và prôtôn mp=1,0073 u. Năng lượng phản ứng tỏa ra là
A. 2,6 MeV. B. 1,8 MeV. C. 7,3 MeV. D. 3,6 MeV.
Câu 2: Khối lượng của hạt nhân là 10,0113 u,của prôtôn 1,0073 u, của nơtron 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là
A. 35,6 MeV. B. 56,5 MeV. C. 54,3 MeV. D. 65,3 MeV.
Câu 3: Đồng vị là các hạt nhân có
A. số nơtrôn bằng nhau, số prôtôn khác nhau.
B. số prôtôn bằng nhau, số nơtrôn khác nhau.
C. khối lượng bằng nhau.
D. số khối bằng nhau.
Câu 4: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5 μm. Công thoát của electron ra khỏi kim loại này bằng
A. 39,75.10-19 J. B. 9,938.10-32 J. C. 3,975.10-19 J. D. 99,38.10-32 J.
Câu 5: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ điện có điện dung C =1nF, cuộn dây có độ tự cảm L =100 μH (lấy π2 =10). Bước sóng điện từ mạch thu được là
A. 300 m. B. 300 km. C. 1000 m. D. 600 m.
Câu 6: Hạt nhân . Gọi mn, mp, m lần lượt là khối lượng của nơtrôn, prôtôn và hạt nhân. Đặt N = A – Z. Độ hụt khối của hạt nhân này là
A. B. C. D.
Câu 7: Chất phóng xạ có chu kì bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48No hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân chất đó còn lại là
A. 8N0. B. 42N0. C. 6N0. D. 4N0.
Câu 8: Mạch dao động LC lí tưởng với điện dung của tụ điện là C, độ tự cảm cuộn dây là L thì có chu kì là
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Trong thí nghiệm Iâng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát 2,5 m, miền giao thoa đối xứng có bề rộng 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối quan sát được trong miền giao thoa là
A. 17 vân. B. 19 vân. C. 15 vân. D. 21 vân.
Câu 10: Sóng điện từ có tần số 20 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 15 m. B. 30 m. C. 20 m. D. 60 m.

Mời các em học sinh xem tiếp đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2013. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản