Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
158
lượt xem
24
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Hãy tham khảo bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 dưới đây:

A. LISTENING (15 points)
Hướng dẫn phần thi Nghe hiểu: Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh được nghe 2 lần. Mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu. Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) có trong bài nghe.
Part 1. Listen to a conversation between an optometrist and a patient and fill in the form. Write no more than 3 words or numbers for each blank
Patient record
Time of appointment (1)…………………………..
Given name Simon Anthony
Family name (2)…………………………..
Date of birth (3)………………………….., 1989
Address (4)………………………….., Adam Terrace, Wellington
Name of insurance company (5)…………………………..
Date of last eye test September 2006
Patient’s observations Problems: seeing the distance
Part 2. You are going to hear a travel agent discussing the holiday booking with 2 customers. Listen to their conversation and decide whether the statements are True (T), False (F) or Not given (NG)
Statements/ T/ F/ NG
6. They want to book a holiday for July
7. They have decided where to go for the holiday.
8. Both customers are free to travel in the first week.
9. Last year, both of them visited France
10. They would like to go to the mountains for skiing this year
11. They don’t want to go to Italy because the dates don’t suit them.
12. They don’t like to go to Sweden because there are no beaches
13. It would be 385 pounds for them to visit Portugal.
14. The customers prefer to visit Portugal by flight from London.
15. The flight stops at Manchester on the way to Portugal.
B. PHONETICS (5 points). Choose the word that has a different stress pattern from the others.
16. A. community B. developing C. conditioner D. interested
17. A. continue B. importance C. different D. directed
18. A. medicines B. opposite C. pollution D. capable
19. A. preservation B. inspiration C. disposable D. popularity
20. A. exhausted B. atmosphere C. suspect D. computer
C. GRAMMAR- VOCABULARY-LANGUAGE FUNCTIONS
I. Choose the word, phrase or expression which best completes each sentence (15 points).
21. Hoa: “Are you going to buy a new computer or just continue using the old one?”
Mary: “_________”
A. Yes, I am. B. Yes, I’d like one. Thank you.
C. That’s impossible. I can’t afford a new one. D. Neither. I’m going to lease one.
22. Mr. Black: “What a lovely house you have!”
Mr John: “_________”
A. No problem B. Thank you. Hope you will drop in.
C. Of course not, it’s not costly D. I think so. 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản