Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
88
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011

Lại một kỳ thi học sinh giỏi nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011 dưới đây:

I. Choose the best option A, B, C or D to complete the following questions.
1. According to the …………………… of the contract, tenants must give six months notice if they intend to leave.
A. laws B. rules C. terms D. details
2. Please accept our …………………….. congratulations!
A. finest B. warmest C. dearest D. deepest
3. It is difficult for museums to find funds to protect the nation's …………………
A. inheritance B. heritage C. possessions D. legacy
4. A part-time job gives me the freedom to ………………. my own interests.
A. pursue B. chase C. seek D. catch
5. In his first game for Newcastle, Keegan ………………. a goal after 58 minutes.
A. scored B. won C. earned D. gained
6. ………………….. to China, if you had the chance?
A. Do you go B. You go C. Had you gone D. Would you go
7. It ………………. a lot of patience to be a nurse.
A. uses B. takes C. spends D. costs
8. She had to pass all her exams or ________ she would have no holiday.
A. instead B. else C. therefore D. though
9. " How's Karen today?" "She is feeling …………………….. she was yesterday."
A. better slightly than B. slight better than C. slightly better than D. slightly better
10. "Is Tom a good worker?" "He …………………….. what he starts."
A. never almost finishes B. finishes almost ever
C. almost never finishes D. finishes never almost
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2011 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản