Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
83
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi, các em đừng quên tham khảo Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct word for each of the blanks.
1. …………..is one of the most important capitals in the world.
A. London, I was born, B. London, that the place I was born
C. London, where I was born, D. London, which I was born
2. Although we need more energy, we should consider the ……… of a nuclear power station.
A. disadvantageously B. disadvantaged
C. disadvantages D. disadvantageous
3. The man to ………….. you talked yesterday is a professor at Boston university
A. whom B. who C. whose D. that
4. I didn’t get the job………..which I applied.
A. on B. for C. at D. in
5. The sun , water and the wind are ....................... sources of energy.
A. exchanged B. limited C. possessed D. alternative
6. '…………… send this document to my office by fax?' 'Certainly.'
A. Would you like B. Would you mind C. Could you D. Why not
7. The health of our children is being ………… by exhaust fumes.
A. danger B. endanger C. dangerous D. endangered
8. In some countries environmental organizations have been …………… to inform people and
gain their support.
A. made up B. set up C. brought up D. taken up
9. We continue to ………. rainforests and increase the dangers of global warming.
A. cut off B. cut in C. cut out D. cut down
10. The natural environment consists ............ all natural resources.
A. in B. of C. to D. on

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 môn Tiếng Anh năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản