Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 đề thi

0
305
lượt xem
8
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012 dưới đây:

Câu 1 (2 điểm): Nguyên tố R công thức hợp chất khí với hidro là H2R. Trong oxit cao nhất, R chiếm 40% về khối lượng.
Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố M có 4 lớp electron và 4 electron độc thân, trong hạt nhân nguyên tử có 30 nơtron.
1. Hãy xác định tên các nguyên tố R và M.
2. Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa axit nitric đặc nóng với đơn chất M, đơn chất R, oxit MO và hợp chất MR2. Biết rằng trong các phản ứng đó, M và R đều đạt mức oxi hóa tối đa.
Câu 2 (2 điểm):
1. Bình kín thể tích 1 lít chứa xúc tác Ni (thể tích Ni không đáng kể), 0,4 mol etilen và 0,6 mol H2. Nung bình ở nhiệt độ t0C, sau 40 phút thì hỗn hợp khí trong bình có tỉ khối so với hidro là 7,75. Tính tốc độ trung bình của phản ứng.
2. Cho 1 mol CH3COOH và 1,6 mol C2H5OH vào bình phản ứng có thể tích không đổi chứa H2SO4 đặc. Đun nóng bình để thực hiện phản ứng este hóa, đến khi đạt tới trạng thái cân bằng thì hiệu suất phản ứng của CH3COOH đạt 80%. Tính hằng số cân bằng của phản ứng.
Câu 3 (2 điểm):
1. Cho 500 ml dung dịch HCl 0,2M tác dụng với 500 ml dung dịch CH3COONa 0,22M được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X (cho Ka (CH3COOH) =1,75.10-5)
2. Dung dịch Y chứa các ion , , , . Lấy 100 ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, được 5,24 gam kết tủa, đồng thời giải phóng 896 ml (đkc) khí có mùi khai. Nếu cho dư H2SO4 vào 100 ml dung dịch Y rồi thêm tiếp lượng dư bột Cu, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thoát ra 448 ml (đkc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Viết các phương trình ion xảy ra và tính nồng độ mol/lit các ion trong dung dịch Y.
Câu 4 (2 điểm):
1. Viết phương trình hóa học các phản ứng sau:
a. O3 với dung dịch KI.
b. NH3 dư với dung dịch CuSO4.
c. SiO2 với HF.
d. SO2 với dung dịch chứa hỗn hợp KMnO4 và H2SO4.
2. Tinh thể muối nitrat ngậm nước của kim loại M có chứa 8,187% nitơ, 70,175% oxi về khối lượng. Xác định công thức của tinh thể và viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat trên.
Câu 5 (4 điểm):
1. Cho 1,42 gam P2O5 vào nước dư được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 1,85 gam Ca(OH)2. Viết phương trình hóa học các phản ứng và tính khối lượng các chất tạo thành.
2. Hỗn hợp rắn X gồm KClO3, KCl, BaCl2 và Ba(ClO3)2. Nung nóng 103,95 gam X với cacbon vừa đủ, đến khi phản ứng hoàn toàn thoát ra 13,44 lít (đkc) khí duy nhất CO2, còn lại hỗn hợp rắn Y gồm KCl và BaCl2. Cho Y tác dụng vừa đủ 522 gam dung dịch K2SO4 10%, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Z. Lượng KCl trong dung dịch Z gấp 9 lần lượng KCl trong hỗn hợp X.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
b. Tính phần trăm khối lượng của KClO3 trong hỗn hợp X.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Hoá học năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản