Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
107
lượt xem
14
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010. Mời quý thầy cô tham khảo:

SECTION I: GRAMMAR and VOCABULARY (7.0 points)
PART I: (2.0 pts) Choose the word or phrase that best completes each sentence. Circle A, B, C or D to indicate your answer.

1. _______ have settled, one of their first concerns has been to locate an adequate water supply.
A. Wherever people B. There are people who
C. Whether people D. People
2. The government had _______ them permission to leave the country.
A. promised B. attributed
C. granted D. qualified
3. People of all countries are expected to _______ the principles of the United Nations.
A. uphold B. inspect
C. exaggerate D. integrate
4. The business _______ after new incentives were introduced.
A. thrilled B. urged
C. boomed D. persisted
5. He _______ when the bus came to a sudden stop.
A. was almost hurt B. was to hurt himself
C. was hurt himself D. was hurting himself
6. Look at the situation I am in! If only I _______ your advice.
A. follow B. had followed
C. would follow D. have followed
7. I would appreciate ________ it a secret.
A. your keeping B. you to keep
C. that you keep D. that you will keep
8. He must have known about it, ________ he?
A. mustn’t B. haven’t
C. didn’t D. don’t
9. All ________ is a continuous supply of basic necessities of life.
A. what is needed B. for our need
C. the thing needed D. that is needed
10. Although only of ________ intelligence, he speaks four languages fluently.
A. average B. middle
C. minor D. high
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2010 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản