Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 3 đề thi

0
143
lượt xem
17
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi thì đừng bỏ qua bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012

Bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

PART A: PHONETICS (1 point)
I. Identify the word whose stress pattern is different from that of other words in the group
1. A. redundant B. descendant C. relevant D. consultant
2. A. argumentative B. psychological C. contributory D. hypersensitive
3. A. compensate B. sacrifice C. renovate D. contribute
4. A. associate B. original C. stability D. accelerate
5. A. tremendous B. luminous C. enormous D. autonomous

1________ 2__________ 3__________ 4________ 5________

PART B: LEXICO – GRAMMAR (9 points)
II. Choose the correct answer to each question (2 points)
1. The brochure stated the hotel was situated ............. beside the sea.
A. direct B. right C. precise D. exact
2. All candidates will be treated equally_____ of their age or background.
A. notwithstanding B. discounting C. irrelevant D. irrespective
3. “Another cup of coffee?” – “No, but thanks ..............”
A. not at all B. for all C. all the same D. you for all
4. You are late again. Try to be ................... in future.
A. accurate B. punctual C. efficient D. reliable
5. In some educational systems, ……………education is post-secondary education up to the level of a bachelor’s degree.
A. graduate B. postgraduate C. undergraduate D. lower-graduate
6. . ……Japanese he speaks is often heard in the countryside.
A. A B. An C. Any D. The
7. The majority of nurses are women, but in the higher ranks of the medical profession women are in a …………..
A rarity B. minority C. scarcity D. minimum
8. Why don’t the police take _____ measures against crime?
A. affective B. ineffective C. effective D. efficient
9. ……….the consequences, I would never have contemplated getting involved.
A. If I realized B. Had I realized C. Unless I realized D. When I had realized
10. The Silence of the Lambs is the most ................ film I’ve ever seen.
A. terrified B. terrifying C. scared D. excited
1_______ 2__________ 3__________ 4________ 5________
6_______ 7__________ 8__________ 9________ 10________
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Tiếng Anh năm 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản