Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
173
lượt xem
51
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010 dưới đây:

I . Circle the best option for each sentence. (Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau .khoanh tròn đáp án mà em chọn).( 3 points)
1. Nam______English on Monday and Friday.
A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
2. We go to school at ______ in the morning.
A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
3. Do children have math on Monday ? -……………….
A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have
4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
5. Is her school ______the park ?
A. in front of B. next C. in front to D. near to
6. Is this her______?
A. erasers B. books C. an eraser D. eraser
7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. foggy
8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.
A. is having B. are having C. has D. have
9. My father is ..................... man.
A. a old B. an old C. not young D. not very young
10. I’m tired. I’d like ..................... .
A. sit down B. sitting down C. to sit down D. to sitting down
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 6 năm 2010 để xem.
Đồng bộ tài khoản