Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
182
lượt xem
45
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi HSG, các em đừng quên tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011 của thư viện eLib. BST được chọn lọc kỹ càng từ đề thi của các năm trước, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay ôn thi đạt hiệu quả hơn.

Question :I Phonetics (5 points) Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. .(Tìm những từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. card B. parent C. apartment D. party
2. A. favorite B. pastime C. celebration D. vacation
3. A. hour B. heart C. house D. household
4. A. stripe B. appliance C. uniform D. dryer
5. A. send B. sew C. rent D. except

Question : II (15 points) Put each verb in brackets into an appropriate form.
( Chia những động từ trong ngoặc cho phù hợp thì)
1. ____ ( look)! It is raining.
2. What you ___ ( do) every day?
3. There ___ ( be) a lot of rice in the box.
4. We ___ ( go) ____ ( see) our parents last weekend.
5. My parents ___ ( take) me to see Cham Temples every summer.
6. The boys ___ ( play) in the garden now.
7. - Where you ___ ( buy) this dress?
- I ___ ( buy) it in the shop near my house.
8. His family ___ ( visit) Hue City two years ago.
9. You don’t need to describe that policewoman. I ( meet) ___ her many times.
10. If no one ( answer) ___ the phone at home, ring me at work.
11. “ Did you wait him very long?”
– “ Yes, I ( not go) to bed until five in the morning.
12. “ How long you ( be) ___ here?”
- “ I ( come) ___ here three weeks ago.”
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2011 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản