Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
164
lượt xem
32
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012

Thư viện eLib mời bạn tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 của chúng tôi. BST được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, chúng tôi tin rằng sẽ là bộ tài liệu quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012 dưới đây:

SECTION A: PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.

1. A. happy B. apple C. act D. aunt
2. A. mind B. bike C. fit D. tidy
3. A. school B. chair C. church D. chat
4. A. health B. team C. tea D. sea
5. A. sun B. fun C. son D. put
6. A. excited B. interested C. worried D. painted
7. A. use B. computer C. duty D. shut
8. A. chair B. fair C. pair D. are
9. A. how B. know C. town D. brown
10. A. season B. break C. great D. steak
SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR
I. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D

1. We always need more players. Why don’t you come ………………?
A. on B. along C. with D. after
2. Will you be home …………..dinner tonight?
A. to B. for C. at D. on
3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..
A. act B. action C. activity D. deed
4. Do you go out ………..?
A. in the afternoon on Fridays B. on Fridays in the afternoon
C. on afternoons Friday D. on Friday afternoons
5. …………….lives in a very big house
A. A Queen of England B. Queen of England
C. The Queen of the England D. the Queen of England
 

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2012. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản