Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
230
lượt xem
18
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, với đề thi này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011. Mời quý thầy cô tham khảo:

Question :I Phonetics (5 points) Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. .(Tìm những từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại)
1. A. card B. parent C. apartment D. party
2. A. favorite B. pastime C. celebration D. vacation
3. A. hour B. heart C. house D. household
4. A. stripe B. appliance C. uniform D. dryer
5. A. send B. sew C. rent D. except

Question : II (15 points) Put each verb in brackets into an appropriate form.
( Chia những động từ trong ngoặc cho phù hợp thì)

1. ____ ( look)! It is raining.
2. What you ___ ( do) every day?
3. There ___ ( be) a lot of rice in the box.
4. We ___ ( go) ____ ( see) our parents last weekend.
5. My parents ___ ( take) me to see Cham Temples every summer.
6. The boys ___ ( play) in the garden now.
7. - Where you ___ ( buy) this dress?
- I ___ ( buy) it in the shop near my house.
8. His family ___ ( visit) Hue City two years ago.
9. You don’t need to describe that policewoman. I ( meet) ___ her many times.
10. If no one ( answer) ___ the phone at home, ring me at work.
11. “ Did you wait him very long?”
– “ Yes, I ( not go) to bed until five in the morning.
12. “ How long you ( be) ___ here?”
- “ I ( come) ___ here three weeks ago.”
 

Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản