Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
163
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012. Bộ đề thi với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, biết giải các dạng đề khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012 dưới đây:

SECTION A: PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.

1. A. happy B. apple C. act D. aunt
2. A. mind B. bike C. fit D. tidy
3. A. school B. chair C. church D. chat
4. A. health B. team C. tea D. sea
5. A. sun B. fun C. son D. put
6. A. excited B. interested C. worried D. painted
7. A. use B. computer C. duty D. shut
8. A. chair B. fair C. pair D. are
9. A. how B. know C. town D. brown
10. A. season B. break C. great D. steak
SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR
I. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D

1. We always need more players. Why don’t you come ………………?
A. on B. along C. with D. after
2. Will you be home …………..dinner tonight?
A. to B. for C. at D. on
3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..
A. act B. action C. activity D. deed
4. Do you go out ………..?
A. in the afternoon on Fridays B. on Fridays in the afternoon
C. on afternoons Friday D. on Friday afternoons
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 7 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản