Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
936
lượt xem
211
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

PART I: LISTENING( 0.2 x 10 = 2.0 pts)
I. Listen caffully then complete the passage with the suitable words.

Learning a language is, in some way, like (1) _________ how to fly or play the piano. There (2) ____________ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ___________ practice. It is never simply to “know” something. You must be able to “do” things with what (4) ___________ know. For example, it is not enough simply to read a book on (5) ___________ to fly an aeroplane. A (6) ___________ can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to (7) ____________without a great deal of practice first, you will crash and kill (8) ____________ .The same is true of (9) ____________the piano. So you think it is enough simply to read about it? Can you play the piano without having lots of (10) ____________ first?
PART II: PHONETICS( 0.2 x 10 = 2.0 pts)
I. Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others. ( 0.2 x 5 = 1.0pt)

1. A. rubbish B. uniform C. umbrella D. thumb
2. A. appear B. weather C. bread D. headache
3. A. project B. belong C. woman D. concert
4. A. think B. though C. mother D. these
5. A. eraser B. baseball C. suitcase D. waterfall
II. Choose the word A, B, C or D whose main stress is different from the others in the group. ( 0.2 x 5 = 1.0pt)
1. A. pencil B. raincoat C. arrive D. notebook
2. A. enjoyable B. power C. permission D. explore
3. A. photography B. minority C. heroic D. visit
4. A. translation B. difficult C. unluckily D. agree
5. A. Vietnamese B. engineer C. celebration D. product
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản