Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 đề thi

0
726
lượt xem
66
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

PART I: LISTENING( 0.2 x 10 = 2.0 pts)
I. Listen caffully then complete the passage with the suitable words.
Learning a language is, in some way, like (1) _________ how to fly or play the piano. There (2) ____________ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ___________ practice. It is never simply to “know” something. You must be able to “do” things with what (4) ___________ know. For example, it is not enough simply to read a book on (5) ___________ to fly an aeroplane. A (6) ___________ can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to (7) ____________without a great deal of practice first, you will crash and kill (8) ____________ .The same is true of (9) ____________the piano. So you think it is enough simply to read about it? Can you play the piano without having lots of (10) ____________ first?
PART II: PHONETICS( 0.2 x 10 = 2.0 pts)
I. Choose the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from the others. ( 0.2 x 5 = 1.0pt)

1. A. rubbish B. uniform C. umbrella D. thumb
2. A. appear B. weather C. bread D. headache
3. A. project B. belong C. woman D. concert
4. A. think B. though C. mother D. these
5. A. eraser B. baseball C. suitcase D. waterfall
II. Choose the word A, B, C or D whose main stress is different from the others in the group. ( 0.2 x 5 = 1.0pt)
1. A. pencil B. raincoat C. arrive D. notebook
2. A. enjoyable B. power C. permission D. explore
3. A. photography B. minority C. heroic D. visit
4. A. translation B. difficult C. unluckily D. agree
5. A. Vietnamese B. engineer C. celebration D. product
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản