Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 5 đề thi

0
2.400
lượt xem
158
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội được giới thiệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội dưới đây:

Câu 1: (2 điểm)
Hoà tan hoàn toàn 0,765 gam một oxit kim loại vào nước thu được 1 lít dung dịch X có pH = 12.
a)Cho biết công thức của oxit kim loại.
b)Trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch H2SO4 0,05M với dung dịch HCl 0,02M được dung dịch A. Trộn 2 phần thể tích dung dịch X với 1 phần thể tích dung dịch NaOH 0,04M được dung dịch B. Hỏi phải trộn dung dịch A và dung dịch B theo tỷ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 2, cho rằng thể tích của các dung thu được bằng tổng thể tích của các dung dịch đem trộn.

Câu 2: (3 điểm)
Nung hỗn hợp A gồm sắt và lưu huỳnh sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn B. Cho B tác dụng với HCl dư, thu được V1 lít hỗn hợp khí C. Tỷ khối của C so với hiđro bằng 13. Nếu đốt cháy hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 cần V2 lít khí oxi.
a)Tìm giá trị tương quan giữa V1 và V2 (đo ở cùng điều kiện).
b)Tính thành phẩn phần trăm khối lượng các chất trong B theo V1 và V2.

Câu 3: (3 điểm)
Hoà tan hoàn toàn m1 gam bột Cu trong 600 ml dung dịch HNO3 1M thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Trung hoà A bằng 400 ml dung dịch KOH vừa đủ rồi đem cô cạn dung dịch tạo thành thu được m2 gam muối khan B. Nung nóng B đến khối lượng không đổi thu được khí K và 29 gam chất rắn C. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí K hấp thụ vào nước thu được 1,0 lít dung dịch D.
a)Tính V, m1, m2 và nồng độ dung dịch KOH đã dùng.
b)Tính tỷ khối hơi của K so với oxi, tính pH của dung dịch D.
c)Nếu cho từ từ dung dịch NH3 2M vào dung dịch A thấy tạo thành 9,8 gam kết tủa. Tính v (ml) dung dịch NH3 đã dùng.

Câu 4: (3 điểm)
1/Viết phương trình phản ứng của (CH3)2C=CH2 với các chất dưới đây để tạo ra sản phẩm chính:
a)H2O (có H+)
b)Nước clo
Hãy trình bày cơ chế của phản ứng a)
2/Hoàn thành các phương trình hoá học:
a)(CH3)2-CHOH + K2Cr2O7 + H2SO4  (CH3)2CO + Cr2(SO4)3 + ... + ...
b)C6H5CH2OH + KMnO4  C6H5COOK + MnO2 + ... + ...
c) + K2Cr2O7 + H2SO4  HOOC-(CH2)4-COOH + Cr2(SO4)3 + ... + ...

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi môn Hoá học thành phố Hà Nội để xem.
Đồng bộ tài khoản