Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 11 đề thi

0
528
lượt xem
18
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012 dưới đây:

Câu 1. ( 3,0 điểm)
Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa các nước của tổ chức ASEAN? Tại sao? Trình bày quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN.
Câu 2. ( 3,0 điểm)
Trình bày những điều kiện làm nảy sinh phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng phong kiến, dân chủ tư sản và vô sản ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Câu 3. (3,0 điểm)
Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918), kết cục nằm ngoài mong muốn của giai cấp tư sản là sự kiện nào? Sự kiện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới?
Câu 4. ( 3,0 điểm)
Trình bày tên tổ chức, thời gian ra đời, quá trình tồn tại và xu hướng phát triển của các tổ chức chính trị ở Việt Nam được thành lập từ năm 1919 đến năm 1930 theo mẫu ở bảng sau:
Tên tổ chức
chính trị Thời gian
ra đời Quá trình
tồn tại Xu hướng
phát triển

Câu 5. ( 2,5 điểm)
Trong phong trào dân chủ 1936 – 1939: “Đảng Cộng sản Đông Dương triệt để sử dụng báo chí công khai làm vũ khí đấu tranh cách mạng”. Trình bày cuộc đấu tranh trên lĩnh vực báo chí trong thời kỳ này.
Câu 6. ( 2,5 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử Việt nam từ năm 1858 đến năm 1862, hãy chứng tỏ thực dân Pháp bị thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” buộc phải chuyển sang kế hoạch “ chinh phục từng gói nhỏ” trong quá trình xâm lược nước ta?
Câu 7. ( 3,0 điểm)
Trình bày các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất ở nước ta từ năm 1930 đến năm 1945. Vai trò của từng mặt trận.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản